Avancerad sanering

Vad innebär saneringsarbete?

Om olyckan är framme:  

-Hunden/Katten har förorenat  
-Bensin/Olja har spillts i kupéutrymmet
-Någon har rökt i bilen    
-Bilar i garage vid bränder  
-Mögel i kupéutrymmet 
-Du spiller något som är svårt att avlägsna & som luktar illa  
-Dålig lukt i allmänhet  m.m.

Saneringsjobb kräver olika ingrepp beroende på vad som har skett, det kan t.ex. i många fall röra sig om demontering av delar eller hela inredningen för att göra rent ordentligt. Vi samarbetar med Alron Chemical Co AB där vi har erhållit certifikat på lukt, fukt och mögelsanering. Vid en avancerad sanering rådgör med oss på Norrtälje Rekond Center om vad som behöver göras och tag en offert av oss.
 
 
Norrtälje Rekond Center AB • Braxenvägen 5 • 761 41 NORRTÄLJE • Tel: +46 (0)176-187 80 • Fax: +46 (0)176-187 81 • info@nrcenter.se  • Hitta hit
site created and hosted by skandiaweb