Miljöpolicy

 
Miljövänlighet är kanske något man inte direkt tänker på i samband med bilvård, men det är något som vi vill och försöker ändra på. Vårt bidrag till en bättre miljö, är att vi sorterar allt avfall t.ex. papper, metaller, plast och ser till att miljöfarligt avfall som oljor, kemikalier, etc. återvinns eller kommer till slutbehandling, att använda så få och ofarliga kemikalier som möjligt. Vårt mål är att så långt som möjligt i vår verksamhet minimera negativ miljöpåverkan.
   
 
Norrtälje Rekond Center AB • Braxenvägen 5 • 761 41 NORRTÄLJE • Tel: +46 (0)176-187 80 • Fax: +46 (0)176-187 81 • info@nrcenter.se  • Hitta hit
site created and hosted by skandiaweb